top of page

GRILLEBAND - TECHNISCHE INFO

GR-ZK Grilleband met enkele kanten - Esfo Metal Belts

GRZK met enkele kanten

GR-ZK Grilleband Esfo Metal Belts - Met dubbele kanten

GRZK met dubbele kanten

GRZK grillebanden zijn opgebouwd uit allemaal op dezelfde manier gevormde en in elkaar gevlochten ronde draden. Bovenstaande tekeningen tonen de opbouw van een grilleband ten behoeve van rechttransporteurs. Aan de kanten afgewerkt met een enkele (meest gangbaar) of dubbele zelfkant.

De grofheid of fijnheid van de band wordt in eerste instantie bepaald door de steek (P) en de dikte van de draad (D). De sterkte van de band wordt bepaald door de draaddikte (D) en de maasbreedte (E,F).De zelfkant (G) wordt bepaald door de draaddikte. De breedte van de band (B) is vrij te kiezen.

Het aantal mazen of vakken is altijd oneven en wordt bepaald door de breedte van de band en de gewenste stevigheid. Deze maasbreedte is gebonden aan minimum en maximum maten (zie tabel). In de praktijk zal deze maat ergens variëren tussen de 40 en 90 mm.

Onderstaande tabel geeft de voorkeur steekmaten (P) met mogelijke draaddiameters (D1..5) en gemiddelde bandgewichten (M1..5) behorende bij betreffende draaddiameters (D). De vet / schuin gedrukte diameters geven de voorkeur bij de aangegeven steek. Tussenliggende steekmaten zijn ook leverbaar op aanvraag.

grzk-st- Technische info grilleband van ESFO Metal Belts

Onderstaande tabel geeft uitgaande van de draaddiameters de maten voor de bijbehorende zelfkant (G), minimale en maximale vakgrootte (E,F), minimale en maximale dubbele kant (H) en de minimum en maximum bandbreedte (B).

7-grzk schema grilleband technische info van ESFO Metal Belts

Noot 1: Bovenstaande lijst geeft maximale te bandbreedtes. Indien het productieproces, en de installatie het toelaat is het aan te bevelen om bij breedtes groter dan 2 meter de band te delen in 2 smallere banden. Dit om de montage en eventuele reparatie  makkelijker te kunnen uitvoeren.

Noot 2: De maten E en  F zijn vaak gelijk. Het is ook mogelijk deze maasbreedte (of vakbreedte) te laten verschillen of zelfseen bepaald ‘patroon’ te geven van b.v. grote en kleine breedtes.

Noot 3: De banddikte is ca 2,5 x de draaddikte.

Omdat GRZK grillebanden voornamelijk ingezet worden voor het transport van relatief kleine en lichte producten, wordt de keuze van de bandsteek, en hiermee de grofheid cq. fijnheid van de band, gewoonlijk product en proces bepaald.

Voor een indruk van de belastbaarheid van een grilleband zijn, in onderstaande tabel, uitgaande van de steekmaat (P) en bijbehorende draaddiameter (D1…5) een aantal richtwaarden gegeven betreffende de toelaatbare productbelasting, de toelaatbare trekkracht per maas (Fm1..5) en toelaatbare snelheden (V1..5). De opgegeven waardes geven min of meer een gemiddelde van wat mogelijk is. Voor de levensduur van een band is ook het product zelf, de hoeveelheid ondersteuningen, de soort bandbelasting en het proces van invloed.

8-grz-v5 technische info grilleband ESFO Metal Belts

De steek (P) is erg belangrijk. Een exacte band fabricage zorgt dat de draadjes van de grilleband precies in de kuilen van de machinaal gefabriceerde aandrijfwielen vallen.

 

Bij vervangingsbanden is het nauwkeurig opmeten van deze maat van belang. In de regel gebeurt dit door in de lengte richting over 10 steken (tussenruimten) te meten. De gemeten maat, van hart draad 1 tot hart draad 11, hoeft men dan slechts door 10 te delen om de steekmaat te krijgen. Het nauwkeurigste resultaat wordt verkregen door net naast de knopen te meten en de band enigszins aan te spannen (maar niet te veel, anders treedt vervorming op).

Materialen

GRZK-grillebanden worden gemaakt van hoogwaardig draad met hoge treksterkte in onderstaande materialen:

- RVS Aisi  302,     Werkstof 1.4310  (corrosievast, normale doeleinden, voedingsmiddelen industrie)

- RVS Aisi  316,     Werkstof 1.4401  (extra corrosieweerstand, in bijzondere gevallen waar men te maken heeft met agressieve chemicaliën, melkzuren of productzuren ) - RVS Aisi  316 Ti, Werkstof 1.4571  (zie hierboven bij RVS Aisi 316) -Verenstaal  (extra hoge treksterkte, niet corrosievast )

Type aanduiding:

1) Voorbeeld voor een band  met een steek (P) van 6,4 mm,

een draaddikte (D) van 1,4 mm, 9 gelijke mazen of vakken (E,F) van 64,98 mm,

enkele kanten en een totale breedte van 600 mm:

GR-EZK  6,4-1,4 / 9×64,98

2) Voorbeeld voor een band  met een steek (P) van 7,26 mm,

een draaddikte (D) van 1,6 mm, 5 gelijke mazen (E,F) van 90,7 mm,

dubbele kanten  met H=15 mm en een totale breedte van 500 mm:

GR-DZK  7,26-1,6 / 5×90,7

6-grzk grilleband van ESFO Metal Belts
bottom of page